కెనడాలోని టోరోంటోకు సమీపంలో నెం 400 రహదారి పై

https://youtu.be/4T5iQG4FwIw

కెనడాలోని టోరోంటోకు సమీపంలో నెం 400 రహదారి పై మంచుకురస్తు అతివేగంగా గాలులు రావడం ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అప్రమత్తమైనది. ఈ రహదారి వెంట ఎవరు రావద్దని హెచ్చరికలు జారీచేశారు.

Leave a Reply

%d bloggers like this: