ఖమ్మం షర్మిల సభ దృశ్యమాలిక

ఖమ్మంలో జరిగిన షర్మిల సంకల్ప సభలో పాల్గొన్న నాయకులు,ప్రజలు

Leave a Reply

%d bloggers like this: