సీడీఎస్ బిపిన్ రావత్ హెలికాప్టర్ ప్రమాదానికి కారణాన్ని వెల్లడించిన కేంద్రం!

సీడీఎస్ బిపిన్ రావత్ హెలికాప్టర్ ప్రమాదానికి కారణాన్ని వెల్లడించిన కేంద్రం గత నెల 8న హెలికాప్టర్ ప్రమాదం నీలగిరి కొండల్లో కూలిన హెలికాప్టర్ రావత్ సహా 14 మంది దుర్మరణం విచారణ జరిపిన త్రివిధ దళాల కోర్టు భారత త్రివిధ దళాధిపతి … Read More